منوی دسته بندی

به کامرشیا

اولین و بزرگ ترین ارائه دهنده خدمات آنلاین خوش آمدید

به کامرشیا

اولین و بزرگ ترین ارائه دهنده خدمات آنلاین خوش آمدید

حوزه های خدمات کامرشیا

خدمات مورد نظر خود را از دسته بندی زیر انتخاب کنید

مراحل ایجاد پروژه در کامرشیا
خدمات مورد نظر خود را از میان حوزه های خدماتی انتخاب تا بلافاصله به اپراتور مربوطه متصل شوید.
بعد از اتصال به اپراتور پرسش و پاسخ با اپراتور جهت انجام پروژه را شروع و توضیحات دقیق برای انجام پروژه را مطرح کنید.
بعد از انجام هماهنگی ها با اپراتور بر روی لینک پرداختی که اپراتور برای شما ارسال می کند بزنید و هزینه انجام پروژه را پرداخت و تصویر رسید پرداختی را در پنجره چت جهت صحت پرداخت برای اپراتور ارسال کنید.
مطابق با زمانی که اپراتور برای انجام پروژه مشخص کرده است به کامرشیا برگردید و از طریق پنجره چت، پروژه خود را تحویل بگیرید.
در صورتی که پروژه شما مطابق با انتظارات شما نبود سریعاً از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت به پشتیبان کامرشیا اطلاع داده تا ضمن بررسی اسناد موجود در سیستم چت در صورت خطای اپراتور وجه پرداختی برای انجام پروژه به حساب شما بازگردد.
انتخاب خدمات:
خدمات مورد نظر خود را از میان حوزه های خدماتی انتخاب تا بلافاصله به اپراتور مربوطه متصل شوید.
گفتگو با اپراتور:
بعد از اتصال به اپراتور پرسش و پاسخ با اپراتور جهت انجام پروژه را شروع و توضیحات دقیق برای انجام پروژه را مطرح کنید.
پرداخت وجه:
بعد از انجام هماهنگی ها با اپراتور بر روی لینک پرداختی که اپراتور برای شما ارسال می کند بزنید و هزینه انجام پروژه را پرداخت و تصویر رسید پرداختی را در پنجره چت جهت صحت پرداخت برای اپراتور ارسال کنید.
تحویل گرفتن پروژه:
مطابق با زمانی که اپراتور برای انجام پروژه مشخص کرده است به کامرشیا برگردید و از طریق پنجره چت، پروژه خود را تحویل بگیرید.
در صورتی که پروژه شما مطابق با انتظارات شما نبود سریعاً از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت به پشتیبان کامرشیا اطلاع داده تا ضمن بررسی اسناد موجود در سیستم چت در صورت خطای اپراتور وجه پرداختی برای انجام پروژه به حساب شما بازگردد.
چرا کامرشیا؟
سیستم حل اختلاف:
وجود سیستم حل اختلاف که در صورت بروز هرگونه اختلاف کامرشیا جهت رفع اختلاف وارد عمل خواهد شد.
سیستم پرداخت امن:
سیستم پرداخت امن کامرشیا هزینه انجام پروژه را در سایت قفل می کند تا در صورت وجود هر گونه مشکلی در خدمات رسانی به شما هزینه انجام پروژه به حسابتان بازگردد.
ارتباط سریع:
پشتیبانی سریع و امکان گفتگوی لحظه به لحظه بین شما و متخصصان تمام حوزه های خدماتی کامرشیا.
نظارت بر پروژه:
نظارت بر پروژه قبل از تحویل پروژه به کارفرما توسط گروهی متخصص که باعث بالا بردن کیفیت و رفع ایرادات پروژه خواهد شد.