سپاس از شما اطلاعات ارسال شدند.


توجه کنید که طی 1 تا 2 هفته بعد از بررسی اطلاعات فرم های ارسالی توسط مسئولین استخدام کامرشیا در صورت قبولی و واجد شرایط بودن شما جهت شروع به کار از طریق شماره 09027443227 به شماره ای که در فرم شماره یک درج کردید پیغام خواهیم داد در صورتی هم که طی زمان ذکر شده در بالا پیغامی از جانب کامرشیا دریافت نکردید این به منزله عدم قبولی و پذیرش شما خواهد بود لذا نیاز به پیگیری نتیجه استخدام از جانب شما نخواهد بود خواهشمندیم جهت رعایت امنیت شماره 09027443227 را به خاطر داشته باشید، لطفاً با کلیک روی دکمه ی زیر ارسال اطلاعات را تکمیل کنید.